کانال تلگرام

 

کانال تلگرام مربوط به کلاس خود را انتخاب کرده و عضو شوید.

هرگونه اطلاع رسانی مربوط به کلاس ها از طریق تلگرام اعلام خواهد شد.

 

دانشجویان واحد کرج

لینک کانال:

t.me/harifi_kiau

@harifi_kiau

 

دانشجویان سما

لینک کانال:

t.me/harifi_sama

@harifi_sama

 

دانشجویان نظرآباد

لینک کانال:

t.me/harifi_naiau

@harifi_naiau

 

دانشجویان شهید بهشتی

لینک کانال:

t.me/harifi_ktvu

@harifi_ktvu

 

 

 

تـاریخ امـروز

سه شنبه, 08 فروردين 1402

جستجو در سایت

e-mail: stu@harifi.net

Copyright © 2015-2023 Sasan Harifi. All Rights Reserved