مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اعلام نمرات پایان ترم - 1-1402-1401

 

دانشجویان عزیز نمرات پایان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، اعلام شده است. لطفاً قبل از مشاهده نمره خود به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: جهت مشاهده نمره، در فرم زیر باید شماره دانشجویی خود را به صورت کامل وارد کنید.

نکته 2: در صورتی که بعد از وارد کردن شماره دانشجویی خود نتوانستید نمره خود را مشاهده کنید، و با فضای خالی مواجه شدید، احتمالا شماره دانشجویی خود را اشتباه وارد کرده اید. پس می توانید دوباره امتحان کنید. جهت اجرای دوباره، از انتهای صفحه "Refresh" را کلیک کنید.

نکته 3: این نمرات تا چند روز آینده در آموزشیار ثبت خواهند شد.

 

Refresh

تـاریخ امـروز

دوشنبه, 07 اسفند 1402

جستجو در سایت

e-mail: stu@harifi.net

Copyright © 2015-2024 Sasan Harifi. All Rights Reserved