فرم ثبت نام در ارزشیابی غیرحضوری آزمایشگاه سیستم عامل

فرم ثبت نام در ارزشیابی غیرحضوری درس آز سیستم عامل

مشاهده وضعیت دانشجویان درس توسعه موبایل

 

جهت مشاهده وضعیت خود، لیست زیر را چک کنید.

تاریخ انتشار/بروزرسانی: 1400/03/30

تذکر: عدم ارائه حتی یکی از ارائه ها موجب حذف درس شما می گردد. جهت ثبت نمره حتما باید هر دو ارائه کتبی و شفاهی توسط دانشجو انجام شود.

آخرین مهلت ارسال ارائه های کتبی: 1400/04/08

نیمسال دوم 00-99

 

واحد سما کرج

شماره دانشجویی ارائه شفاهی
ارائه کتبی
39930841052038
39930841052051
39930841052023    
39930841052075
39930841052037    
39930841052064
39930841052095
39930841052015    
39930841052046
     
39930841052099    
39930841052001    
39930841052049    
39930841052063    
39930841052040
39930841052036
39930841052056    
39930841052052
39930841052071    
39930841052010
39930841052003    
39930841052013    
39930841052098    
39930841052050
39930841052025    
39930841052016
39930841052107    
39930841052045
39930841052019    
39930841052020
39930841052048    
39930841052031  
39930841052022  
39930841052035  
39930841052068
39930841052069

 

تـاریخ امـروز

چهارشنبه, 02 تیر 1400

جستجو در سایت

دروس و واحدهای درسی

● آز سیستم عامل

● آز پایگاه داده

● آز نرم افزارهای گرافیکی

● کارگاه کامپیوتر

● مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

● برنامه نویسی پیشرفته (1)

● برنامه نویسی پیشرفته (2)

● برنامه نویسی مبتنی بر وب

● زبان ماشین و اسمبلی

● پایگاه داده ها

● سیستم عامل

● شیوه ارائه گفتار و نوشتار

● زبان فنی و تخصصی

● مباحث ویژه (اندروید)

● گرافیک کامپیوتری

● مبانی کامپیوتر (حسابداری)

e-mail: stu@harifi.net

Copyright © 2015-2021 Sasan Harifi. All Rights Reserved